top of page

מדוע מכונות הנשמה יכולות להיות קטלניות בטיפול בנגיף הקורונוה- COVID-19?

בואו נתחיל בהסבר קצר עם כמה עובדות רפואיות בסיסיות, הרלוונטיות לגבי כל טיפול במחלה ובמיוחד ל- COVID-19

1. טיפולי COVID-19 אפקטיביים ויעילים חייבים להיות מבוססים קודם כל על הבנה נכונה של המחלה, המנגנונים הקיימים במחלה והדרך הטבעית והידועה שכל וירוס פועל. 2. טיפולים המבוססים על הבנה לקויה או לא שלמה של המחלה יכולים לגרום נזק קשה למטופל! ואף עלולים להיות קטלניים!

למרות 'הבאז התקשורתי' והטרוניות של משרד הבריאות על כך שאין מספיק מכונות הנשמה זמינים לצרכיי המטופלים ב- COVID-19 היום כבר הדבר ידוע ששימוש במכונות הנשמה בחולי COVID-19 מוכח במקרים רבים כמסכן חיים! כעת המידע מתחיל לצאת ממרכזים רפואיים במערב כי מכונות הנשמה עשויים להזיק הרבה יותר מאשר להועיל.