תורים בקליניקה

לפי תור בלבד

ימי שני, שלישי וחמישי

9.00 - 17.30 

בית הכרם, ירושלים

058-4073158 :בישראל

info@groundfloorclinic.com