יצירת קשר

info@groundfloorclinic.com

שדרות הרצל 123

בית הכרם, ירושלים

(058) 407-3157 :ישראל

(786) 233-7311:ארצות הברית

+972-58-4073157 :חוץ לארץ